Zwroty

5. ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY) I REKLAMACJE

5.1. Przedsiębiorca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zakupione przez niego produkty bez wad.

5.2 Zwrot (Odstąpienie od umowy)

5.2.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy (dokonać zwrotu) w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy. (lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy).

5.2.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą nas Państwo o tym poinformować, na przykład wysyłając pismo pocztą na adres:

Hug The Stuff Sylwia Murach

ul. Morenowa 1b/28

10-687, Bartąg

lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: info@hugthestuff.com

5.2.3 Mogą Państwo skorzystać z gotowego wzoru formularza odstąpienia od umowy (który jest możliwy do pobrania TUTAJ).

5.2.4 Towar należy odesłać niezwłocznie, jednak nie później niż 14 od momentu poinformowania Sklepu o skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

5.2.5 Towar powinien być oryginalnie zapakowany i nie nosić śladów użytkowania.

5.2.6 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

5.2.7 Koszty odesłania Produktu do sklepu w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Klient.

5.3 Reklamacje

5.3.1 W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową, reklamację można złożyć poprzez odesłanie towaru wraz z formularzem reklamacyjnym (który jest możliwy do pobrania TUTAJ) oraz dowodem zakupu, drogą pocztową, lub listem poleconym na adres:

Hug The Stuff Sylwia Murach,

ul. Morenowa 1b/28

10-687, Bartąg

 z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony, lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.

5.3.2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z odmową reklamacji oraz jej uzasadnieniem.

5.4 Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.