Wysyłka

4.1 Dostawy realizowane są w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. oraz za pośdrenictwem Inpost Paczkomaty (na terenie RP). Koszt wysyłki wynosi 15 zł brutto (DPD) lub 9 zł brutto (Inpost Paczkomaty). Informacje o warunkach realizowanych usług można znaleźć pod adresem: http://www.dpd.com.pl/ lub https://inpost.pl/

Czas realizacji zamówienia to 2-3 dni robocze (plus czas dostawy)

4.2 Wysyłki zagraniczne realizowane są w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx. Koszt wysyłki jest zależny od kraju.

4.3 Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient.

4.4 Przed odebraniem przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka, nie została uszkodzona w trakcie transportu. Jeżeli została ona uszkodzona, lub na takową wygląda, należy bezwzględnie spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera przed podpisaniem odbioru paczki. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Za reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w trakcie transportu odpowiada firma kurierska.

4.5 Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej/kurierskiej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej niedające się z zewnątrz zauważyć Klient stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił to firmie kurierskiej, lub operatorowi pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez kuriera/operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi. O takim fakcie należy również niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy.

4.6 Jeżeli Klient nie odbierze zamówionego przez siebie Produktu, pokryje koszty odesłania go do Sklepu.